Projektai

Architektūros, Inžinerinės infrastruktūros, Susisiekimo komunikacijų, Teritorijų planavimo dokumentų ir BIM projektų rengimas

Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros susisiekimo komunikacijų, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugos

Projektas yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu, kuriuo siekiama nustatyti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros teritorijas bei numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Skaityti daugiau

Aukštųjų Panerių pramoninio rajono detalusis planas

Atlikta Vilniaus miesto A. Panerių g. pramoninio rajono „C“ zonos detaliojo plano korektūra, siekiant teritorijoje įgyvendinti projektą „A klasės sandėliai su komercinės ir administracinės paskirties patalpomis, Jočionių g. 55, Vilniuje“ detaliojo plano sprendinių koregavimas.

Skaityti daugiau

Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialusis planas

Specialiuoju planu formuojami susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros koridoriai potencialiose naujo gyvenamojo būsto plėtros teritorijose. Susisiekimo sistema formuojama vadovaujantis darnaus judumo principais, tarpusavyje derinant visų rūšių transportą.

Skaityti daugiau

Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros keitimas

Kurorto statusą turinti Birštono miesto teritorija suskirstyta pagal planuojamus žemės naudojimo interesus, atsižvelgiant į tai, kokia veikla konkrečioje teritorijoje turėtų dominuoti, kiekvienai teritorijai išskiriama vyraujanti funkcija.

Skaityti daugiau