Klientai

Mūsų klientai - tai biudžetinės, švietimo ir viešosios įstaigos, rangovinės organizacijos, privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys bei kiti subjektai. Didelį savo dėmesį skiriame Kliento poreikių nustatymui ir konstruktyviems santykiams su Klientais užmegzti bei palaikyti.