Projektai

Architektūros, Inžinerinės infrastruktūros, Susisiekimo komunikacijų, Teritorijų planavimo dokumentų ir BIM projektų rengimas

Kupiškio miesto vandens gerinimo įrenginiai

Projekte buvo numatyta naujų vandens gerinimo įrenginių statyba. Projektuojama buvo: technologinis pastatas, vandens gerinimo įrenginiai (filtrai), paplavų rezervuaras, technologiniai vamzdynai bei naujas automatizuotas vandens gerinimo įrenginių valdymo procesas. Įrenginiai ptarnauja apie 7440 Kupiškio miesto gyventojų.

Skaityti daugiau

Verkių – Kareivių g. Vilniuje lietaus nuotekų tinklai, BIM

Projektuojamas objektas – nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai ir nuotekų valymo įrenginiai Vilniaus mieste. Šiuo metu nagrinėjamoje teritorijoje yra paviršinių nuotekų surinkimo sistema, tačiau nėra nuotekų valymo įrenginių. Nuotekos iš Šiaurės miestelio teritorijos teka DN800 lietaus nuotekų tinklais. Kareivių g. esamas tinklas padidėjo iki DN1200 skersmens.

Skaityti daugiau

Paplaujos bulvaras Vilniuje, BIM

Projekte numatoma rekonstruoti Manufaktūrų gatvę, paverčiant ją naujo rajono (įgyvendinant pramonės įmonių konversijos projektą) Architektūros parko centrine gatve – bulvaru, pastatyti dviračių ir pėsčiųjų takus, įrengti sankryžos šviesoforinį reguliavimą, mažosios architektūros elementus ir apšvietimą, lietaus vandens nuvedimo sistemą, saugaus eismo priemones, rekonstruoti, iškelti ar apsaugoti inžinerinius tinklus, sutvarkyti želdynus tuo pačiu numatant pritaikyti teritoriją žmonėms su negalia.

Skaityti daugiau

Jonavos miesto vandens gerinimo įrenginiai

Projekte buvo numatyta senų, dar 1980 m. pastatytų vandens gerinimo įrenginių filtrų, antro kėlimo siurblinės, požeminių vandens rezervuarų, technologinio pastato rekonstrukcija. Rekonstruotų įrenginių našumas 8000 kub. m per parą/ 500 kub. m. per valandą.

Skaityti daugiau

Viekšnių mstl. nuotekų valymo įrenginiai

Projekto sprendiniuose numatyta esamų veikiančių Viekšnių m. nuotekų valymo įrenginių teritorijoje pastatyti naujus šiuolaikiškus nuotekų valymo įrenginius, atitinkančius aplkinkosauginius reikalvimus valytoms nuotekoms. Esamų dumblo aikštelių vietoje yra suprojektuoti nauji nuotekų valymo įrenginiai, t.y. technologinis pastatas ir biologinio nuotekų valymo įrenginio rezervuaras.

Skaityti daugiau

Šeštokų mstl. vakuumo stotis

Projekte numatyta vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Šeštokuose, Lazdijų rajone. Projekte numatyta ir įrengta „Flovac“ (Vokietija) vakuuminė nuotekų stotis.

Skaityti daugiau