Specialiuoju planu formuojami susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros koridoriai potencialiose naujo gyvenamojo būsto plėtros teritorijose. Susisiekimo sistema formuojama vadovaujantis darnaus judumo principais, tarpusavyje derinant visų rūšių transportą. Didelis dėmesys skiriamas viešajam transportui bei saugiam ir patogiam pėsčiųjų, dviratininkų judėjimui. Planuojamas susisiekimo komunikacijų tinklas, tampriai siejasi su darnia gyvenamosios aplinkos samprata, ekonominiais, socialiniais ir aplinkosauginiais veiksniais.
Džiugu, prisidėti prie tvarios aplinkos kūrimo!