Projektas yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu, kuriuo siekiama nustatyti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros teritorijas bei numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Siekiant parinkti optimalią „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų ir kitų su jais susijusių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros objektų (geležinkelio kelių, pastatų, statinių ir įrenginių, automobilių kelių, kt.) statybos sprendinių alternatyvą, numatoma atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, naudojant daugiakriterės analizės bei kaštų ir naudos analizės metodus. Konkretizuotiems sprendiniams bus atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.