Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas ir papildant sklypo Jočionių g. 55 žemės naudojimo būdą komercinės paskirties objektų žemės naudojimo būdu, bei nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus.

Atlikta Vilniaus miesto A. Panerių pramoninio rajono „C“ zonos detaliojo plano korektūra, siekiant teritorijoje įgyvendinti projektą „A klasės sandėliai su komercinės ir administracinės paskirties patalpomis, Jočionių g. 55, Vilniuje“:
STATYTOJAS – SIRIN Development, UAB;
STATINIŲ GRUPĖS – negyvenamieji statiniai;
STATINIŲ POGRUPIS – sandėliavimo paskirties pastatai;
STATYBOS RŪŠIS – Statinio griovimas, nauja statyba;
STATINIO KATEGORIJA – ypatingi statiniai;
STATYBOS VIETA – Jočionių g. 55, Vilnius;
PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS – 2019 m.-2023 m.
Projektą numatoma vykdyti keliais etapai (I-IV etapai), planuojamoje teritorijoje numatoma vykdyti logistikos veiklą, kurioje numatoma statyti sandėlius ir administracines patalpas.