Kurorto statusą turinti Birštono miesto teritorija suskirstyta pagal planuojamus žemės naudojimo interesus, atsižvelgiant į tai, kokia veikla konkrečioje teritorijoje turėtų dominuoti, kiekvienai teritorijai išskiriama vyraujanti funkcija. Funkcinės zonos apima atskiras miesto kvartalų dalis, pasižyminčias gamtinės aplinkos ir urbanistinių sąlygų bei planuojamų teritorijos funkcinių interesų panašumu. Sprendiniais nustatomi esminiai funkcinių zonų vystymo principai, formuojantys subalansuotą polifunkcinį miesto atskirų teritorijos dalių užstatymą, tolygų rekreacinių zonų pasiskirstymą.