Projektuojamas objektas – nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai ir nuotekų valymo įrenginiai Vilniaus mieste. Šiuo metu nagrinėjamoje teritorijoje yra paviršinių nuotekų surinkimo sistema, tačiau nėra nuotekų valymo įrenginių. Nuotekos iš Šiaurės miestelio teritorijos teka DN800 lietaus nuotekų tinklais. Kareivių g. esamas tinklas padidėja iki DN1200 skersmens. Esamas vamzdžių pralaidumas yra per mažas, dėl to liūčių metų ištvinsta gatvės,  dėl to gyventojai bei įmonės patiria nuostolius. Projektinis lietaus (paviršinių) nuotekų valymo įrenginių našumas 2200 l/s.
Paviršinių nuotekų valyklą (smėlio ir naftos gaudykles) sudaro šie elementai:
• nuotekų valymo įrenginiai, naftos produktų skirtuvai su smėlio sėsdintuvais;
• monitoringo mazgas;
• aptarnavimui reikalinga infrastruktūra (privažiavimas, apšvietimas ir t.t.).