Projekte buvo numatyta naujų vandens gerinimo įrenginių statyba. Projektuojama buvo: technologinis pastatas, vandens gerinimo įrenginiai (filtrai), paplavų rezervuaras, technologiniai vamzdynai bei naujas automatizuotas vandens gerinimo įrenginių valdymo procesas. Naujų vandens gerinimo įrenginių našumas 2000 kub. m per parą/ 200 kub. m. per valandą. 2015 m. užbaigus statybos darbus, įrenginiai, kurie aptarnauja apie 7440 Kupiškio miesto gyventojų veikia efektyviai. Prie centralizuotų tinklų prisijungę gyventojai gali būti ramūs, kad vartoja švarų ir saugų vandenį, kadangi UAB „Kupiškio vandenys“ užtikrina aukščiausią vandens kokybę ir nepertraukiamą jo tiekimą. Gyventojams tiekiamas nugeležintas bei nuo amonio ir
mangano išvalytas vanduo, kurio kokybė atitinka geriamojo vandens kokybės reikalavimus ir patvirtintas higienos normas (HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“).
Vandeniui išvalyti naudojamos ekologiškos, gamtinės kilmės medžiagos.