Projekto sprendiniuose numatyta esamų veikiančių Viekšnių m. nuotekų valymo įrenginių teritorijoje pastatyti naujus šiuolaikiškus nuotekų valymo įrenginius, atitinkančius aplinkosauginius reikalvimus valytoms nuotekoms. Esamų dumblo aikštelių vietoje yra suprojektuoti nauji nuotekų valymo įrenginiai, t.y. technologinis pastatas ir biologinio nuotekų valymo įrenginio rezervuaras. Nuotekų valymas apima šiuos etapus: parengtinis valymas, biologinis valymas, dumblo tvarkymas (tankinimas dumblo talpoje).

Viekšnių miesto nuotekų valyklą nuotekų tekėjimo kryptimi sudaro tokios grandys bei elementai: Atvežtinių nuotekų (septinio dumblo) priėmimo talpa, nuotekų siurblinė, technologinis pastatas (nuotekų paskirstymo kamera, mechaninės grotos su integruota smėliagaudė, apvedimo linija su rankinėmis grotomis), biologinio valymo įrenginys (dengtas), dvi technologinės linijos (anaerobinė talpa, denitrifikacijos talpa, nitrifikacijos talpa, antrinis nusodintuvas, perteklinio dumblo tankinimo talpa, mėginių paėmimo šulinys, nuotekų debitmatis, išvalytų nuotekų išleidimo linija ir išleistuvas į priimtuvą).