Teritorijų planavimo projektai

Marijampolės m. kvartalo tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros specialusis planas

Marijampolės m. kvartalo tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros specialusis planas

Ariogalos miesto centrinės dalies detalusis planas

Ariogalos miesto centrinės dalies detalusis planas

Šalčininkų raj. sav. mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo studija

Šalčininkų raj. sav. mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo studija

Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialusis planas

Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialusis planas

Kelmės raj. sav. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planas

Kelmės raj. sav. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planas

Ekologinių turizmo transporto grandžių Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje specialusis planas

Ekologinių turizmo transporto grandžių Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje specialusis planas

Jurbarko rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano koregavimas

Jurbarko rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano koregavimas

Trakų raj. sav. rekreacijos, turizmo ir poilsio kompleksų išdėstymo specialusis planas

Trakų raj. sav. rekreacijos, turizmo ir poilsio kompleksų išdėstymo specialusis planas