Parengtas Raseinių mieste esančių Dominikonų skvero ir Raseikos rekonstravimo projektas. Numatytas rekreacinės infrastruktūros sukūrimas: sprendžiami patekimai į parkus, jungtys, suformuojamos funkcinės zonos, įrengiamos krantinės, atnaujinami ir įrengiami nauji pėsčiųjų takai, pavėsines, numatomi individualūs mažosios architektūros elementai, apšvietimas, sutvarkomi želdynai ir įrengiami gėlynai bei augalų ekspozicijos.
Projektas apima kultūros paveldo objekto – Alko šaltinis, vad. Magdės šuliniu, unikalus objekto kodas – 20912, sutvarkymo darbus, o dalis teritorijos patenka į kultūros paveldo objekto Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ir dominikonų vienuolyno statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vizualinės apsaugos pozonį, unikalus objekto kodas – 1576.