Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos rekonstravimo projektu numatoma pagerinti pastato energinio naudingumo rodiklius bei pastatą pritaikyti žmonių su negalia reikmėms, sukurti ir modernizuoti mokymosi erdves, pritaikant idėjas, pateiktas mokyklų edukacinių erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose. Numatyti sklypo sutvarkymo sprendiniai, atnaujinamos sportinės aikštelės.
Projekte numatyta rekonstruoti futbolo stadioną, bėgimo takus, įrengti naujas sporto aikšteles, rekonstruoti esamus ir įrengti naujus pėsčiųjų takus, aikšteles. Projekte numatyta nuardyti esamus šlaitinius stogus, apšiltinti pastatą, sutvarkyti vidaus erdves.
Šiuo projektu numatoma pabrėžti pagrindinį įėjimą į pastatą įrengiant didesnį ir aukštesnį stogelį, sukuriant vizualiai didesnį pagrindinio įėjimo tūrį. Kadangi pastatas yra sudarytas iš kelių atskirų tūrių, jie yra pabrėžiami apdailinat skirtomis spalvomis. Langai yra vizualiai didinami juos aptinkuojant tamsesne spalva, o nuobodų jų ritmą paįvairinat ryškių spalvų tūriniais elementais, kurie suteikia mokyklos pastatui žaismingumo.
Pagrindinio įėjimo hole numatytas amfiteatras mokinių pasisėdėjimui. Šiame tūryje iš stiklinių pertvarų planuojama įrengti budinčiojo patalpą, bei numatomi turniketai su įeigos kontrole valdomi magnetinėmis kortelėmis.
Projekte numatoma biblioteką ir skaityklą perkelti į erdvesnes patalpas, pro kurių langus atsiveria vizualiai malonesni vaizdai, t.y. šalia esantis parkas.
Pagrindinio korpuso pirmame ir antrame aukštuose, numatoma kirsti angas iš koridoriaus į patalpas ir įrengti siaurus bei aukštus langus, suteikiant koridoriui daugiau šviesos bei šešėlių žaismingumo. Taip pat koridoriuose numatytas modernus LED apšvietimas, kuris derinsis su minėtais koridoriaus langais.
Mokykloje mokysis beveik 600 vaikų.
Projekto apimtyje buvo naudojama erdvinio projektavimo programa pastato skaitmeniniam informaciniam modeliavimui.