Šiuo projektu nagrinėjamas esamas pastatas – Pasvalio krašto muziejus, pastatytas 1964 m. ir 1999 m. rekonstruotas. Šiuo metu muziejus yra eksploatuojamas. Muziejus yra Pasvalio miesto centre, tarp P. Avižonio ir Žemaitės gatvių. Objekto bendras plotas – 1017 m2. Pastatas patenka į šiaurės Lietuvos karstinio regiono ribas.
Rekonstruojamas muziejaus pastatas pristatant naują priestatą esamo pastato šiaurės vakarų dalyje ir rekonstruojant esamo pastato pagrindinį fasadą šiaurinėje dalyje – kolonadą. Esama pastato dalis – nenagrinėjama. Projektas atliekamas 2-iem etapais.
I etapu numatyta įrengti parodų salės patalpą, edukacines erdves, vaikų žaidimo patalpas, pagalbines patalpas.
II etapu numatyta rekonstruoti pagrindinį muziejaus fasadą – kolonadą, įrengiant uždarą erdvę lauko ekspozicijai.
Po rekonstrukcijos pastato bendras plotas – 1400 m2.