Projektuojamas Vadovybės apsaugos departamento administracinis pastatas T. Ševčenkos g. 13, Vilniuje. Rekonstravimo tikslas – esamą geologijos instituto pastatą rekonstruoti, pritaikant jį Vadovybės apsaugos departamento veiklai. Administracinio pastato su specialiosios paskirties patalpomis projektas Vilniaus naujamiestyje. Pastatas 5 aukštų su antstatu. Statinys susideda iš dviejų korpusų. Pastato dalis palei gatvę darniai susilieja su naujamiesčiui būdinga architektūra. Fasado apdailai panaudotas klinkeris. Kieme esantis aukštesnis korpusas labiau išreikšto tūrio, dominuojantis. Didžiausias iššūkis – rekonstruojamame pastate sutalpinti labai specifinius poreikius turinčio pastato naudotojo lūkesčius atitinkančias erdves.
Projekto sprendiniai numato esamą E energinės klasės pastatą rekonstruoti į energetiškai efektyvų, A energinės klasės administracinės paskirties pastatą (projekte atliktas dinaminis modeliavimas ir energinio naudingumo skaičiavimai). Projektuojamo pastato viduje numatytos II saugumo zonos įslaptintos patalpos, kurių įrengimui ir saugumui numatomos priemonės pagal „Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašas“ reikalavimus. Pastato 5-ame aukšte suprojektuota 24 m ilgio ir beveik 15 m pločio šaudykla (šaudyklos salės plotas beveik 350 kv.m), skirta Vadovybės apsaugos departamento veiklai. Projekto apimtyje parengtos rekomendacijos šaudyklos, poligrafijos patalpų bei pasitarimų salių/kabinetų garso izoliavimo gerinimui, pagal kurias parengti projekto sprendiniai. Planuojant ir modeliuojant vidines pastato erdves buvo kruopščiai nagrinėjami ryšiai tarp patalpų, remiantis projektavimo užduotyje numatytosiomis jų funkcijomis, sprendžiami judėjimo srautai, analizuojamos galimybės inovacijų pritaikymui įvairiai funkcijai ir keičiantis reikmėms. Dėl pastato naudotojo profesinės specifikos, pastate numatyta daug skirtingos paskirties patalpų (ginklų saugykla, treniruočių patalpos, archyvai, trumpalaikio sulaikymo, poligrafijos, korespondencijos tikrinimo patalpos ir kt.). Daliai patalpų parengti interjero sprendiniai. Rekonstruojamas pastatas apsuptas gyvenamųjų pastatų, todėl siekiant užtikrinti, kad rekonstravimo sprendiniai nesumažins norminių natūralaus apšvietimo reikalavimų aplinkinių pastatų gyventojams ir nepažeis trečiųjų šalių interesų – buvo atlikti insoliaciniai skaičiavimai. Šiuo projektu taip pat numatomi atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo sprendiniai saulės jėgainei ant stogo įrengti (saulės jėgainės generuojama galia bus naudojama pastato vidinėms reikmėms). Pastato sklypas k/nr. 0101/0056:98 patenka į registrinę vietovę – Vilniaus miesto istorinę dalį, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), kvartalas Nr. 63, todėl projekte parengta ir paveldosauginė dalis. Numatomo rekonstruoti objekto teritorija ir visas pastatas pritaikomas žmonių su negalia reikmėms.
Projektas parengtas BIM (angl. Building Information Modeling, liet. SIM arba statinio informacinis modelis) objekto atvaizdavimo skaitmeninėje erdvėje. BIM projekto eigą koordinavo BIM koordinatorius, kuriam patikėtas BIM plano ruošimas, procesų ir modelio kūrimo koordinavimas, susikirtimų analizė. BIM modelis parengtas LOD 300 detalumo lygiu.