Parengtas ir įgyvendintas mokslo paskirties pastato, Šilo g. 15, Vilniuje rekonstravimo projektas. Rekonstruojamas esamas senos statybos pastatas (~1950 m), šalia pristatant naują priestatą. Esamas pastatas su tam laikotarpiui būdingais klasicizmo elementais – aukštas cokolis, reprezentuojantys, erdvėje komponuojami laiptai, dantyti karnyzai po stogu, po palangėmis. Visus elementus buvo siekta išsaugoti ir rekonstravimo metu atkurti. Projektuojant priestatą atsižvelgta į esamą aplinkinį vilų tipo užstatymą, o stilistika parinkta nuosaiki, siekiant kaip akcentą palikti esamą pastato dalį.
Sklypas patenka į Vilniaus istorinio centro apsaugos zoną, todėl projekto sprendiniai parinkti atsižvelgiant į teritorijai galiojančias paveldosauginių reikalavimų nuostatas. Sklypo reljefas su dideliais nuolydžiais, kuris buvo išnaudojamas vaikų žaidimų erdvėms, terasoms sukurti.
Darbo projektas (visos projekto dalys) parengtos taikant skaitmeninį informacinį modeliavimą (BIM), vykdant susikirtimų patikras, likvidavimus, klasifikuojant elementus ir siejant juos su medžiagų ir darbų kiekiais.