Inžinerinė infrastruktūra

Vandentiekio, nuotekų šalinimo (buitinių, lietaus, drenažo), elektros, ryšių (telekomunikacijų) ir kitų inžinerinių tinklų, taip pat hidrotechninių statinių, t.y. vandenviečių ir vandenruošos statinių, užtvankų ir kitų melioracijos statinių bei kitų inžinerinių statinių, t.y. nuotekų valyklų (buitinių, lietaus) statinių projektavimas. Atliekame šių statinių projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

Pagal nurodytą darbų specifiką teikiame konsultacijas, rengiame techninius sprendinius bei ekonomiškai pagrįstus projektinius pasiūlymus, galimybių studijas.