Aplinkosaugos dokumentų rengimas

  • Galimybių studijos
  • Poveikio aplinkai vertinimas
  • Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas
  • Aplinkos kokybės vertinimas
  • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
  • TIPK paraiškos leidimui gauti